An error has occurred

Ambulancie, pracoviská a personál | ONKOGYNEKOLOGICKÉ CENTRUM

Ambulancie, pracoviská a personál

Ambulancie onkogynekologického centra
II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB

Tel. č. 02/428234 762

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
Pondelok 8:00-10:00
Utorok    13:00-15:00

MUDr. Milan Papcun
Utorok 8:00-12:00

MUDr. Júlia Hederlingová
Pondelok 13:00-15:00

Lôžkové oddelenie a izby onkogynekologického centra sa nachádzajú na 10 poschodí nemocnie Ružinov

Súčasťou komplexnosti pracoviska sú okrem liečebno-preventívnej činnosti v oblasti pôrodníctva, materno-fetálnej medicíny, prenatálnej diagnostiky, gynekológie, onkogynekológie, urogynekológie a senológie ponúkaných na najvyššej odbornej úrovni, aj vysoko špecializované a jedinečné – v mnohých prípadoch unikátne výkony, ktoré sú na klinike realizované ako na jedinom pracovisku v SR V rámci invazívnej prenatálnej starostlivosti o plod sa na klinike ako na jedinom pracovisku v SR robí Amniopatch („lepenie plodových obalov“ pri predčasnom odtoku plodovej vody ), intervenčné prerušenie patologických spojok („shuntov“) pri komplikáciách viacplodovej tehotnosti a iné unikátne intrauterínne zákroky.

Ako jediné pracovisko v SR sa klinika venuje aj problematike rekonštrukčných operácií vonkajšieho genitálu typu neovagíny, bohaté a jedinečné skúsenosti má v konzervatívnej liečbe myómov maternice embolizáciou (úspešne liečených viac ako 200 pacientok).

V sekcii senologickej klinika komplexne zabezpečuje na najvyššej svetovej úrovni najväčší počet pacientok s chorobami mliečnej žľazy zo všetkých gynekologických oddelení na Slovensku.

V problematike onkogynekologickej patrí pracovisko medzi 5 slovenských pracovísk, vrátane onkologických ústavov, ktoré spĺňajú kritériá liečby onkologických ochorení a má vytvorený vlastný špecializovaný onkotím operatérov. Urogynekologickú starostlivosť poskytuje klinika na najvyššej úrovni s dôrazom na kritické zavádzanie najnovších operačných postupov. Ako jedno z mála pracovísk v SR sa klinika venuje prepracovanej miniinvazívnej laparoskopickej a vaginálnej operatíve, ktorú na klinike charakterizujú dlhoročné skúsenosti, tradícia, vynikajúce klinické výsledky a spokojnosť pacientok. Unikátom v pôrodníckej starostlivosti je telekardiotokografické monitorovanie rodičiek a plodu prenášané bezdrôtovo na centrálny monitor.

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

MUDr. Milan Papcun

MUDr. Martin Foltín, PhD.

MUDr. Júlia Hederlingová

Vedúci lekár mamológie
Doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.