Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť
II. gynekologicko-pôrodnícka klinka LFUK a UNB v Ružinove,

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

Možnosti prevencie, včasnej diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení

30. 9. 2017

hotel Lindner Gallery Central, Bratislava


REGISTRÁCIA

ON – LINE: REGISTRÁCIA UKONČENÁ!
Registrácia možná na mieste konferencie.
E-mailom: kami@agenturakami.sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK

do 30.6.2017 od 1.7. 2017 – na mieste
Lekár 5 EUR 10 EUR

V cene registrácie je zahrnuté: konferenčný balíček

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:

Názov účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Peňažný ústav: Tatra Banka a. s. , Hodžovo námestie 3, 811 05 Bratislava
VS: 3092017
KS: 0558
IBAN: SK 5511 000000 0026 6245 5126
SWIFT: TATRSKBX

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Agentúra KAMI, s. r. o.
Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Daniela Hudáková – manager kongresu
E-mail: kami@agenturakami.sk
Tel.: 053/ 44 12 372, 0905 / 886 084

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. – koordinátor konferencie
E-mail: mikulasredecha@yahoo.com
Tel.: 0907 150 234

Podujatie je certifikované s pridelením kreditov ARS CME.

Program onkogynekologickej konferencie

8:30 – 9:00 Registrácia
9:00 – 12:00 Blok prednášok I.

Otvorenie konferencie
Redecha Mikuláš, II. gyn.-pôr. klinika LFUK a UNB

Starostlivosť o onkologické pacientky na II. gyn.-pôr. klinike LFUK a UNB
Redecha Mikuláš, II. gyn.-pôr. klinika LFUK a UNB
Liečba rakoviny krčka maternice
Jiří Sláma, Gyn.-pôr. klinika 1. LF a VFN, Apolinářka 18, Praha
Exozómy v liečbe rakoviny vaječníka
Ján Sedlák, Ústav experimentálnej onkológie SAV
Konzervatívna liečba High Grade lézií krčka maternice
Júlia Hederlingová, II. gyn.-pôr. klinika LFUK a UNB
Možnosti laparoskopickej liečby onkogynekologických ochorení
Martin Foltín, II. gyn.-pôr. klinika LFUK a UNB
12:00 – 12:30 prestávka – občerstvenie
12:30 – 15:30 Blok prednášok II.

Postavenie chemoterapie v liečbe onkogynekologických ochorení
Michaela Sojáková, NOU

Gynekologické malignity a rádioterapia
Mojmír Masár, NOU
Výsledky liečby pacientok s rakovinou krčka maternice, endometria a ovária na II. gyn.-pôr. klinike
Mikuláš Redecha, II. gyn.-pôr. klinika LFUK a UNB
Záver konferencie
Mikuláš Redecha, II. gyn.-pôr. klinika LFUK a UNB

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu.

PARTNERI

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →