An error has occurred

Vedecká aktivita | ONKOGYNEKOLOGICKÉ CENTRUM

Vedecká aktivita

[vc_row]

1. SENTIX

SENTinel lymph node in cervIX cancer

Na štúdii sa naše centrum podieľa ako súčasť CEEGOG skupiny pod vedením Prof. Davida Cibulu CSc.

2. EXOOVAR

Úloha EXOzómov pri vzniku rezistencie na chemoterapiu pri karcinóme OVÁRia

Śtúdiu realizujeme v spolupráci so SAV spolu s RNDr. Jánom Sedlákom, DrSc. z Ústavu experimentrálne onkológie pri biomedicínskom centre SAV. Vedúcim štúdie je MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

3.HE4-FU-OVCA

The Role of HE4 in the Follow-up of Advanced Ovarian, Fallopian Tube and Primary Peritoneal Cancer

Do tejto štúdie sa plánuje zapojiť v spolupráci s onkogynekolgickým centrom v Brne a Plzni.

 

 

 

 

 

[/vc_row]